Penyambung Padang 1.00mm

Penyambung Padang 1.00mm

Di Hien Kami mewujudkan persekitaran kerja yang berdaya usaha, adil dan harmoni untuk semua pekerja. Berharap setiap pekerja dapat mengatasi dirinya sendiri, meningkatkan nilai dan keupayaan peribadi, dan merealisasikan pertumbuhan bersama pekerja dan perusahaan.

Penyambung Padang 1.00mm